Szkła progresywne Varilux – sprawdź czy jesteś prezbiopem!

obraz1

Już od wczesnego dzieciństwa zdolność oczu do ostrego widzenia na wszystkie odległości, czyli akomodacja, osłabia się. Po 40 roku życia soczewka w oku powoli traci swoją elastyczność i zdolność do zmiany mocy skupiającej. Jest to naturalny proces, który dotyczy każdego z nas. Soczewka na tyle się osłabia, że pojawiają się problemy z widzeniem z bliska, przede wszystkim czytaniem. Wtedy właśnie zaczyna się prezbiopia, czyli utrata zdolności akomodacji z wiekiem.

Jaskra – cicha złodziejka wzroku

Bloch Wpis 2

Jaskra (łac. glaucoma) jest klasyfikowana jako jedna z głównych przyczyn ślepoty. Polega ona na postępującym uszkodzeniu nerwu wzrokowego przez jego długotrwałe niedokrwienie i/lub zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nerw zbudowany jest podobnie do grubego kabla elektrycznego – w środku ma wiązkę włókien, które przekazują wrażenia wzrokowe z siatkówki oka do kory mózgowej. Jaskra uszkadza włókna po kolei, co powoduje utratę części postrzeganego obrazu – występują ubytki w polu widzenia.